Author - admin

עדכונים לקראת שנה”ל תשפ”ב

עדכונים לקראת שנה"ל תשפ"ב 19.8.21 שגרת הקורונה היא המציאות עימה אנו חיים וכפי הנראה היא תלווה אותנו עוד זמן רב. למציאות זו  השלכות מרחיקות לכת על אופן הלמידה וההוראה באוניברסיטה, שינויים...

עדכונים על תלוש שכר וסמס’ קיץ

עדכונים על תלוש שכר וסמס' קיץ 21.05.2020 תלוש שכר בתלוש השכר של חודש אפריל ישנן כמה תוספות למנחים, שהן חלק מתוצאות ההסכם הקיבוצי החדש עליו עמלנו ושקדנו לאורך כשנה וחצי. על מנת לעזור...

קורונה – עדכונים לאור המצב

קורונה - עדכונים לאור המצב 18.03.2020 חברי סגל יקרים, אנחנו פותחים את הסמסטר במצב ייחודי ומאתגר לכולנו כבני אדם, תושבי המדינה ועובדי האו"פ. בימים האחרונים קיבלת מספר מכתבי עדכון מההנהלה ומאיתנו ואנו מקווים...

בחירות לנציגות סניף האו”פ בארגון כוח לעובדים בינואר 2020

בחירות לנציגות סניף האו"פ בארגון כוח לעובדים בינואר 2020 24.12.2019 חברות וחברים יקרות/ים, בין התאריכים 27-28 בינואר 2020 יתקיימו בחירות לנציגות סניף האו"פ בארגון 'כוח לעובדים'. הבחירות יהיו אינטרנטיות וייערכו החל מהשעה 8:00...

מכרז פנסיוני חדש יצא לדרך

מכרז פנסיוני חדש יצא לדרך 09.08.2016 ההסכם שנחתם עם פסגות הוארך, עד סוף דצמבר 2016. המועצה יצאה לאחרונה למכרז חדש על מנת להשיג תנאים מיטביים עבור העובדים. ניתן להתעדכן כאן באתר על התקדמות...